corona 4930541 1920

rekrutacja REKRUTACJA DO KLAS I  

Od 1 marca br. rozpoczynamy rekrutację do klas I na rok szkolny 2021/2022.

  1. Rekrutacja do klas I będzie odbywała się tradycyjnie w siedzibie szkoły.
  2. Rekrutacja odbywa się na podstawie:

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 910);

- Uchwały Nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek;

- Zarządzenia nr 10/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest  Gmina Miasto Włocławek.

 

  1. Określone zostały kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uchwała Nr XXX/54/2017 (*.pdf)

  1. Ustalone zostały terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

Zarządzenie nr 10/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021r. (pdf)  

  1. Druki zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej (zakładka: Informacje dla rodziców >Dokumenty rekrutacyjne).

Zgłoszenie do szkoły+ klauzula informacyjna  obowiązuje uczniów zamieszkujących w obwodzie szkoły.

Wniosek o przyjęcie do szkoły + karta dodatkowa + klauzula informacyjna  obowiązuje uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

6. Od 6 do 13 kwietnia 2021 rozpocznie się podpisywanie przez rodziców Deklaracji woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia; niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją  miejsce w szkole.

Uwaga!!!

Ze względu na pandemię formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi dokumentami proszę wrzucać do urny dostępnej przy wejściu głównym szkoły lub przesyłać skany podpisanych dokumentów na maila szkolnego: sekrertariat@zsp1.pl

Szanowni Państwo!

Proszę pamiętać, aby wypełnić wszystkie rubryki umieszczone w formularzu oraz umieść podpisy obojga rodziców. 

 

 

 

sko duze