{117 lutego 2020 roku miło było nam gość w naszej placówce Panią Prezydent Domicelą Kopaczewską i Panią Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej MALUCH we Włocławku -  Dorotą Wilczurą. Cieszymy się, że mogliśmy pomoc dzieciom
i jednocześnie wesprzeć działania placówki „MALUCH”. Dziękujemy za piękne słowa podziękowania dla naszych postaw i tego, co robimy, bo  „Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz” (sentencja, autor nieznany).

 

 

 

 

2