Blog SKO

Zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym na plakat
pn. „Moja ulubiona książka”. Konkurs organizowany jest przez Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w CKZiU we Włocławku i adresowany do uczniów przedszkoli i szkól
podstawowych z terenu Miasta i Gminy Włocławek. Zadanie konkursowe polega na
przygotowaniu plakatu w formacie A3 zachęcającego do przeczytania ulubionej książki.
Regulamin dostępny jest na stronie Organizatora www.odn.ckziu.wloclawek.pl oraz
w bibliotece szkolnej ( po wznowieniu zajęć). Gdyby Organizator z powodu obecnej sytuacji
w kraju odwołał konkurs, wykonane prace będzie można złożyć w bibliotece szkolnej, po
powrocie do szkoły. Tutaj prace byłyby ocenione i tutaj byłyby też przyznane nagrody.
Przypominam uczestnikom Wielkiej Ligi Czytelników o czytaniu książek konkursowych na
finał szkolny: Rogaś z Doliny Roztoki i Dziewczyna i chłopak czyli heca na 14 fajerek.
Zachęcam dzieci i rodziców do wzięcia udziału w akcji #TerazCzasNaCzytanie oraz
korzystania z informacji umieszczonych na stronie www.KsiazkaNaRecepte.pl.