swietlica

Świetlica szkolna znajduje się na drugim piętrze w salach 202D i 203D. Sale wyposażone są w różnorodne pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia ciekawych zajęć.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Dzieci mają tu możliwość rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.

Opiekę nad dziećmi sprawują: K. Jaskulska, Katarzyna Grube, R. Szałkiewicz.