logo 20   

Statut Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku obowiązujacy od dnia 1 września 2019 roku.

 

 

 

 

 Statut Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku z dnia 31-01-2012r. 

   - tekst jednolity opublikowany dnia 31-08-2015r.

 Europejski Plan Rozwoju Szkoły na lata 2015 - 2018

 Zarządzenie nr 7/2014 dyrektora szkoły  

 Program wychowawczy 2012-2015  

 Szkolny Program Profilaktyki  

 Szkolny System Wspierania Zdolności