socrates


Idź do treści


Szkoła Podstawowa nr 20 we Włocławku

Primary School No 20 in Włocławek


pokazProgram Comenius 3 wspiera tworzenie sieci projektów o wspólnej lub podobnej tematyce dotyczącej europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Celem sieci jest:

· pogłębienie i kontynuacja współpracy instytucji oświatowych zaangażowanych w realizację projektów Programu Comenius

· stworzenie forum wymiany refleksji i doświadczeń w sferze promowania innowacji i najlepszych praktyk w różnych dziedzinach edukacji.
Socrates Comenius Programme 3 supports creating the net of projects that have the same or similiar topics concerning European system of school education. The aim of the net is:

· Developing and continuation of the co-operation of educational institutions engaged in the realization of the Project within Socrates Comenius programme.

· Creating the forum where the experiences concerning promoting innovations and the best practices in various zones of education can be exchanged.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego